Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterin nimi

Shiruten asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Rekisterinpitäjä

Shirute Oy (myöhemmin ”Shirute”)
Y-tunnus 2366105-5
Fredrikinkatu 47
00100 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sirte Pihlaja
privacy [at] shirute.com

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin sisältämiä rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käsitellä ja käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuen Shiruten ja sen omistamien ja läheisten brändien tarjoamien palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen, toimittamiseen, laskutukseen ja kehittämiseen; asiakas- ja sidosryhmiin liittyvään yhteydenpitoon, viestintään, markkinointiin, mainontaan, suoramarkkinointiin sekä näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin ja edellisten kohdentamiseen; kilpailujen ja arvontojen suorittamiseen; asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon sekä sivustojemme ja rekisteröityjen tilastointiin, profilointiin ja analysointiin ja muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin. Markkinointia voidaan tehdä myös sähköisesti esimerkiksi sähköpostin ja matkapuhelimen välityksellä. Profiileja voidaan lisäksi käyttää sisällön ja markkinoinnin kohdentamiseen esimerkiksi verkkosivuillamme, sähköisissä viesteissämme, mobiilikanavissamme ja sovelluksissamme.

Rekisteröidyn hyväksyntä tietojen käsittelylle

Rekisteröity hyväksyy tämän tietosuojaselosteen sisällön käyttämällä Shiruten ja sen omistamien ja läheisten brändien tarjoamia palveluita tai rekisteröitymällä niiden käyttäjäksi. Tällöin rekisteröityjen henkilötietojen käsittelylle yllämainittuihin tarkoituksiin on oikeutettu etu. Oikeutettu etu muodostuu myös silloin, kun rekisteriin kerätään asiallisella yhteydellä perusteltavia henkilöitä.

Rekisterin tietosisältö 

Rekisterin sisältämä käyttäjäkohtainen sisältö voi vaihdella käyttäjän tekemien toimien mukaan. Voimme kerätä rekisteriin siihen kuuluvien luonnollisten henkilöiden sekä asiakaskokemuksen parissa työskentelevien sidosryhmien osalta seuraaviin luokkiin kuuluvia tietoja:

Henkilötiedot

 • rekisteröidyn etu- ja sukunimi
 • rekisteriin liittymispäivä tai asiallisen yhteyden alkamisajankohta
 • preferenssit (esim. kieli, mielenkiinnon kohteet tai muut rekisteröidyn itse antamat tai hänen suostumuksellaan kerätyt tiedot)
 • perus- ja yhteystiedot, kuten sähköposti, puhelinnumero ja osoite
 • julkiset sosiaalisen median profiilitiedot, kuten Twitter-, Instagram- tms. tunnus

Työpaikkaa koskevat tiedot

 • työnimikkeet/-roolit ja työnkuvat
 • työnantajaorganisaatio/yritys, yhteystiedot ja y-tunnus
 • työsähköposti, -puhelinnumero ja osoite

Tapahtumakohtaiset tiedot

 • tiedot Shiruten ja sen omistamien ja läheisten brändien tapahtumiin ilmoittautumisesta ja osallistumisesta ajankohtineen
 • valokuvia ja videoita tapahtumista
 • ruokavaliotiedot (käytetään tarjoilutilauksiin)

 Tilaukset, käyttöönotetut palvelut ja palveluiden käytön tiedot

 • asiakkuuteen ja/tai muuhun asialliseen yhteyteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten hankitut tuotteet ja palvelut, ml. tiedot näiden aloituksesta ja lopettamisesta
 • tiedot tilatuista/käyttöönotetuista palveluista, mm. uutiskirjeet, verkkopalvelut ja suoramarkkinointiin liittyvät valinnat
 • laskutus- ja perintätiedot
 • tiedot rekisteröidylle kohdistetusta viestinnästä, markkinoinnista, kutsuista ja tunnistettavista palaute- tai muista kyselyistä ja niihin liittyvistä vastauksista ja reagoinneista (vain jos ei anonyymi)
 • rekisteröidyn käyttämän selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt rekisterinpitäjän sivuille)
 • verkkokäyttäytymistä rekisterinpitäjän verkkosivustoilla ja -palveluissa koskevat tiedot (esim. linkkien klikkaukset, selatut internet-sivut, tulo- ja poistumissivustot)
 • verkkosivuston ja -palveluidemme käyttöä ja käyttäjän asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten maksuyhteystiedot, maksukorttitiedot tai pankkitilitiedot, asiakaspalautetiedot, tilaustiedot
 • suoramarkkinointilupiin tai –kieltoihin liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tiedonlähteet

Kaikki rekisterissä olevat tiedot on saatu seuraavista lähteistä:

 • rekisteröidyn itsensä luovuttamat tiedot
 • rekisteröityyn liittyviä tietoja syntyy Shiruten tietojärjestelmiin myös sen hyödyntämien verkkopalvelujen käytön yhteydessä
 • Shiruten ja sen omistamien ja läheisten brändien kyselyiden ja tutkimusten yhteydessä tai henkilön osallistuessa tuote- ja palvelukehitykseen
 • tapahtumiin osallistumisista
 • mahdollisessa muussa markkinointiviestinnässä
 • organisaation itse antamat/saataville tarjoamat tiedot
 • julkisesti saatavilla olevat tiedot

Rekisteriin voi liittyä Shiruten ja sen omistamien ja läheisten brändien verkkopalvelujen kautta. Tämän lisäksi rekisteriin liittymiselle voi olla suora linkki Shiruten ja sen omistamien ja läheisten brändien sosiaalisen median sivustoilla sekä esimerkiksi muun markkinointiviestinnän yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi Shiruten käyttämistä tai tulevista muista rekistereistä tai Shiruten huolellisesti valituilta yhteistyökumppaneilta. Tietoja ei ole ostettu ulkopuolisilta tahoilta.

Tietojen käsittelyn määräajat

Rekisteriä päivitetään jokaisen järjestämämme tilaisuuden yhteydessä.

Rekisteröidyn niin pyytäessä, poistetaan hänen tietonsa rekisteristä kuukauden kuluessa pyynnöstä.

Tietojen siirto ja luovuttaminen

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteutuksen vuoksi todettu tarpeelliseksi. Kaikilta EU:n tai ETA:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään kulloinkin voimassa olevien EU:n tietosuojakäytäntöjen ja henkilötietolainsäädännön täyttämistä, jotta riittävä tietosuoja voidaan varmistaa.

Rekisterinpitäjä voi tehdä valittujen tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa sopimuksia, jotka sisältävät henkilötietojen käsittelyn sen puolesta. Tällaisia sopimuksia voidaan solmia esimerkiksi ohjelmistokehitys-, ylläpito-, palvelin- ja IT-tukipalveluita tarjoavien toimittajien kanssa. Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterissä olevia henkilötietoja myös ulkoistaessaan henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi tilitoimistolle tai markkinointi- ja laskutuspalveluja tarjoaville yrityksille. Kyseiset yhteistyökumppanit käsittelevät tällöin henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun ilman itsenäistä käsittelyoikeutta.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja sivustojensa ja palveluidensa toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajille, kuten verkkomainonnan, analytiikkapalvelujen ja maksupalvelun tarjoajille.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneilleen ja asiakasyrityksilleen, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä tai luovuttamista.

Tietokannan suojaus  

Rekisterin henkilötietoja käsitellään niiden asianmukainen turvallisuus huomioon ottaen rekisterinpitäjän ohjeistuksen mukaisesti. Rekisteri on salasanasuojattu siten, että vain rekisterinpitäjällä ja työtehtäviensä kannalta asianmukaisilla ja vaitioloon sitoutuneilla, luvan saaneilla henkilöillä on pääsy sen tietoihin.

Kaikki rekisterinpitäjän tietojärjestelmät ja rekisterin tiedot on suojattu tavanomaisesti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä, joilla vältetään tietojen lainvastaista käsittelyä tai joutumista vääriin käsiin.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisteriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus tarkistaa itsestään rekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyynnön johdosta siirrettävät tiedot lähetetään sähköpostitse pyynnössä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Jokaisella rekisteriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon tai tietojen korjaamista.

Jokaisella rekisteriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia, etämyyntiä, sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Kaikkiin edellä mainittuihin pyyntöihin ja kieltoihin liittyvät yhteydenotot tulee lähettää kirjallisesti ja käsin allekirjoitettuna sähköisessä muodossa yhteyshenkilölle rekisteriä koskevissa asioissa.

Evästekäytännöistä

Verkkosivuillamme voidaan käyttää evästeitä (cookies). Niiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää saamaamme tietoa esimerkiksi sivustomme käytön tilastolliseen seurantaan ja analysointiin. Tavoitteenamme on näin kehittää sivustojamme ja palvelujamme käyttäjiä yhä paremmin palveleviksi

Sivustomme saattavat sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä; kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi sivustollamme. Sivustollamme käytettävien evästeiden lisäksi evästeitä saatetaan hyödyntää myös oman mainontamme kohdentamiseen kolmansien osapuolien sivustoilla.

Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Parannamme ja kehitämme tarjoamiamme palveluja, tuotteita ja verkkopalveluja jatkuvasti, joten tähän tietosuojaselosteeseen saatetaan tehdä muutoksia jatkossa. Jos siihen tehdään merkittäviä muutoksia, tiedotamme asiasta selkeästi aina sovellettavan lain sitä edellyttäessä. Saat ajan tasalla olevaa tietoa mahdollisista muutoksista tutustumalla tietosuojaselosteemme ajoittain.

 

Shirute.fi ::: CXPA.fi