K oska asiakkaiden tarpeet, liiketoimintamallit ja markkinat muuttuvat alati kiihtyvällä vauhdilla, on meidän varmistettava, että pystymme jatkuvasti kehittämään toimintaamme pysyäksemme alamme aallonharjalla ja voidaksemme auttaa organisaatioita luomaan yhä parempia asiakkuuskokemuksia. Kokemusten jakaminen kollegoiden kesken on tässä avainasemassa.

Siksi CXPA Finland on kutsunut mukaan toimintaa kehittämään Ambassadors –ryhmän. Ryhmä koostuu noin kymmenestä eri toimialoja edustavasta asiakkuuskokemuksen johtamisen huippuosaajasta. He vaikuttavat myös omalta osaltaan asiakkuuskokemuksen tietoisuuden ja ymmärryksen kasvattamiseen suomalaisten yritysten keskuudessa.

CXPA Finland Ambassadors

Ann-Mari Hämäläinen
SVP, Marketing Finland and Group Communications
Valio

Ann-Mari Hämäläinen

Asiakaskokemus rakentuu lukuisista, uniikeista kohtaamisista. Uskon vahvasti siihen, että nämä aidot kohtaamiset rakentavat brändin pidettävyyttä ja lojaliteettia. Ja että kohtaamiset yrityksen eri sisältöjen parissa todentavat sen, kuinka aitoja yrityksen arvot ovat ja miten se näkyy arkisissa tilanteissa. Haluan olla mukana tämän merkityksen esille tuomisessa, ja asiakaskokemukseen liittyvän dialogin kehittämisessä markkinointialalla.

Tutustu Ann-Mariin >

 

Johanna Jäkälä
CMO, VP Brand, Marketing & Customer Loyalty
Finnair

Johanna Jäkälä

Kuvaus tulee myöhemmin.

Tutustu Johannaan >

 

Salla Ketola
VP, Sales & CX
VR

Salla Ketola

Asiakaskokemusten johtajan tulisi olla koko ajan askeleen edellä seuraavaa muutosta. Asiakkaiden tarpeet, liiketoimintamallit ja markkinat muuttuvat, emmekä voi astua samaan virtaan kahdesti. Siksi minä haluan olla aktiivisesti mukana yhteisössä, jossa osaavat ihmiset keskustelevat asiakaskokemuksista eri toimialoilla, eri näkökulmista. Olen mukana jakaakseni oman näkemykseni, mutta vielä enemmän oppiakseni jatkuvasti muilta.

Tutustu Sallaan >

 

Noora Lainio
Sales Director, SME customers, Corporate Customers
Elisa Oyj


Noora Lainio

Tällä hetkellä vastaan itse yrittäjäasiakkaidemme asioinnin ja asiakasuskollisuuden parantamisesta, ja minulle se tarkoittaa samalla myös työntekijäkokemuksen, koko liiketoiminnan ja yrityskulttuurin kehittämistä asiakasymmärrys edellä. Olen toiminut CXPA ambassadorina jo muutaman vuoden ja saanut yhteisön kautta erityisesti arvokkaita keskusteluja, uusia näkökulmia ja hyvää sparrausta kollegoilta eri toimialoilta.

Tutustu Nooraan >

 

Noora Lindholm
Suomen Asiakastieto

Noora Lindholm

Mielenkiintoni kohdistuu asiakaskokemuksen kehittämiseen yli organisaatiosiilojen, prosessien ja kanavien, niin että jokainen työntekijä saadaan mukaan rakentamaan ainutlaatuista asiakaskokemusta. Haluan CXPA:n kautta omalta osaltani vaikuttaa suomalaisten yritysten ja henkilöiden asiakkuuskokemuksen kehittämiseen. CXPA tarjoaa myös loistavan foorumin oman osaamiseni kehittämiseen ja mahdollisuuden verkostoitua ja inspiroitua aiheesta muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa.

Tutustu Nooraan >

 

Marja Leena Pinomaa

Marja Leena Pinomaa

Uskon, että työntekijäkokemuksen, asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan tulosten välillä on syy-seuraussuhteita, joita pyrin tunnistamaan omassa organisaatiossani. Digitalisaatio on tuomassa tähän oman mausteensa B2B-ympäristössä. Haluan, että jäsenyyteni CXPA:ssa luo win-win-tilanteen: jaan avoimesti omaa osaamistani ja kokemuksiani muille asiakaskokemusammattilaisille Suomessa, mutta samalla opin myös itse uutta ja hyödyllistä.

Kalle Ruuskanen
Yrittäjä, muutoskonsultti
Muutostoimisto Flow

Kalle Ruuskanen

Minulle poikkeuksellisten yrityskulttuurien rakentaminen on tullut äidinmaidossa: olen viidennen polven yrittäjä.
Juusto leivän päällä ja sen paksuus on aina määrittynyt sen perusteella, miten onnelliseksi saamme asiakkaamme ja henkilökuntamme – Olemme aina olleet onnellistamisalalla. nykyään kaikki business on palvelubusinesta – B2B2C.
Olen halunnut olla synnyttämässä  kulttuuria, jossa huoneentauluna on: “Jos et palvele asiakasta, palvele jotakuta joka palvelee.” Siksi haluan olla mukana edistämässä CXPA:n toimintaa Suomessa.

Tutustu Kalleen >

 

Juhana Tormilainen
Client executive
Dassault Systemes


Juhana Tormilainen

Haluan edistää kulttuuria, jossa asiakas on aina ensimmäisenä mielessä. käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa oman henkilöstön toimintavalmiuksien parantamista, totuttujen toimintamallien haastamista ja ulkopuolisen näkökulman tuomista asiakastyöhön. Haluan olla mukana edistämässä CXPA Finlandin toimintaa, koska CXPA on mielestäni erittäin relevantti organisaatio jokaiselle asiakaskokemuksen kanssa työskentelevälle. Näen että CXPA:lla on vielä paljon laajempaakin merkitystä suomalaisten yritysten kilpailukyvyn parantamisessa.
Omassa työssäni näen päivittäin kuinka toimialojensa johtavat yritykset eri puolilla maailmaa rakentavat
huikeita asiakaskokemuksia 3D mallinnuksen ja simuloinnin avulla

Tutustu Juhanaan >

 

Heli Vainio
Kaupallinen konsultti
Nortecon


Heli Vainio

Markkinoinnissa käytetään edelleen paljon aikaa ja rahaa kampanjointiin vaikka oikeampi osoite investoinneille olisi asiakaskokemus. On upea tilaisuus liittyä tällaiseen ammattilaisten tiimiin ja olla mukana innostamassa kaikkia muitakin asiakaskokemuksen kehittämisen tiellä. Samalla oppii kaikilta muiltakin.