K oska asiakkaiden tarpeet, liiketoimintamallit ja markkinat muuttuvat alati kiihtyvällä vauhdilla, on meidän varmistettava, että pystymme jatkuvasti kehittämään toimintaamme pysyäksemme alamme aallonharjalla ja voidaksemme auttaa organisaatioita luomaan yhä parempia asiakkuuskokemuksia. Kokemusten jakaminen kollegoiden kesken on tässä avainasemassa.

Siksi CXPA Finland on kutsunut mukaan toimintaa kehittämään Ambassadors –ryhmän. Ryhmä koostuu noin kymmenestä eri toimialoja edustavasta asiakkuuskokemuksen johtamisen huippuosaajasta. He vaikuttavat myös omalta osaltaan asiakkuuskokemuksen tietoisuuden ja ymmärryksen kasvattamiseen suomalaisten yritysten keskuudessa.

CXPA Finland Ambassadors

Ann-Mari Hämäläinen
SVP, Marketing Finland and Group Communications
Valio

Ann-Mari Hämäläinen

Asiakaskokemus rakentuu lukuisista, uniikeista kohtaamisista. Uskon vahvasti siihen, että nämä aidot kohtaamiset rakentavat brändin pidettävyyttä ja lojaliteettia. Ja että kohtaamiset yrityksen eri sisältöjen parissa todentavat sen, kuinka aitoja yrityksen arvot ovat ja miten se näkyy arkisissa tilanteissa. Haluan olla mukana tämän merkityksen esille tuomisessa, ja asiakaskokemukseen liittyvän dialogin kehittämisessä markkinointialalla.

Tutustu Ann-Mariin >

 

Johanna Jäkälä
CMO, VP Brand, Marketing & Customer Loyalty
Finnair

Kuvaus tulee myöhemmin.

Tutustu Johannaan >

 

Salla Ketola
VP, Sales & CX
VR

Asiakaskokemusten johtajan tulisi olla koko ajan askeleen edellä seuraavaa muutosta. Asiakkaiden tarpeet, liiketoimintamallit ja markkinat muuttuvat, emmekä voi astua samaan virtaan kahdesti. Siksi minä haluan olla aktiivisesti mukana yhteisössä, jossa osaavat ihmiset keskustelevat asiakaskokemuksista eri toimialoilla, eri näkökulmista. Olen mukana jakaakseni oman näkemykseni, mutta vielä enemmän oppiakseni jatkuvasti muilta.

Tutustu Sallaan >

Teija Kuustonen
Director, Head of Customer Relationship Development
LähiTapiola

Jokaisella ihmisellä ja kohtaamisella on merkitystä. Kaikki asiakkaan palvelemiseen suoraan tai välillisesti osallistuvat ihmiset (tai robotit) ovat avainroolissa kokemusten rakentamisessa. Tavoitteena tulisi olla ylivertaisen kokemuksen tuottaminen jokaiselle asiakkaalle jokaisessa fyysisessä, digitaalisessa tai sosiaalisessa kohtaamisessa. Asiakaskokemus koskettaa kaikkia toimialoja ja kaikkien yritysten toimintaa hyvin laajasti. Tämä näkyy myös CXPA Finlandin toiminnan osanottajien taustojen moninaisuudessa. Tältä joukolta – teiltä kaikilta – oppii aina uutta! CXPA Finlandin Ambassadorina haluan omalta osaltani edistää kokonaisvaltaista asiakaskokemusajattelua ja jakaa myös omaa osaamistani verkoston käyttöön.

 

Noora Lainio
Sales Director, SME customers, Corporate Customers
Elisa Oyj


Tällä hetkellä vastaan itse yrittäjäasiakkaidemme asioinnin ja asiakasuskollisuuden parantamisesta, ja minulle se tarkoittaa samalla myös työntekijäkokemuksen, koko liiketoiminnan ja yrityskulttuurin kehittämistä asiakasymmärrys edellä. Olen toiminut CXPA ambassadorina jo muutaman vuoden ja saanut yhteisön kautta erityisesti arvokkaita keskusteluja, uusia näkökulmia ja hyvää sparrausta kollegoilta eri toimialoilta.

Tutustu Nooraan >

 

Noora Lindholm
Suomen Asiakastieto

Noora Lindholm

Mielenkiintoni kohdistuu asiakaskokemuksen kehittämiseen yli organisaatiosiilojen, prosessien ja kanavien, niin että jokainen työntekijä saadaan mukaan rakentamaan ainutlaatuista asiakaskokemusta. Haluan CXPA:n kautta omalta osaltani vaikuttaa suomalaisten yritysten ja henkilöiden asiakkuuskokemuksen kehittämiseen. CXPA tarjoaa myös loistavan foorumin oman osaamiseni kehittämiseen ja mahdollisuuden verkostoitua ja inspiroitua aiheesta muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa.

Tutustu Nooraan >

 

Marja Leena Pinomaa

Uskon, että työntekijäkokemuksen, asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan tulosten välillä on syy-seuraussuhteita, joita pyrin tunnistamaan omassa organisaatiossani. Digitalisaatio on tuomassa tähän oman mausteensa B2B-ympäristössä. Haluan, että jäsenyyteni CXPA:ssa luo win-win-tilanteen: jaan avoimesti omaa osaamistani ja kokemuksiani muille asiakaskokemusammattilaisille Suomessa, mutta samalla opin myös itse uutta ja hyödyllistä.

Kalle Ruuskanen
Yrittäjä, muutoskonsultti
Muutostoimisto Flow

Minulle poikkeuksellisten yrityskulttuurien rakentaminen on tullut äidinmaidossa: olen viidennen polven yrittäjä. Juusto leivän päällä ja sen paksuus on aina määrittynyt sen perusteella, miten onnelliseksi saamme asiakkaamme ja henkilökuntamme – Olemme aina olleet onnellistamisalalla. nykyään kaikki business on palvelubusinesta – B2B2C. Olen halunnut olla synnyttämässä  kulttuuria, jossa huoneentauluna on: “Jos et palvele asiakasta, palvele jotakuta joka palvelee.” Siksi haluan olla mukana edistämässä CXPA:n toimintaa Suomessa.

Tutustu Kalleen >

 

Juhana Tormilainen
Executive & Business Lead, Customer Experience
Sofigate


Ei ole liiketoimintaa ilman teknologiaa. Ei ole myöskään liiketoimintaa ilman asiakkaita. Ei asiakkaita ilman kokemuksia, eikä asiakaskokemusta ilman ihmistä. Mielenkiintoni kohdistuu teknologian hyödyntämiseen asiakaskokemusten tuottajana suoraan asiakkaille sekä välillisesti mahdollistamalla henkilöstön keskittymisen asiakkaan kohtaamiseen. Koen olevani etuoikeutettu saadessani työskennellä joka päivä huippuammattilaisten joukossa. Jaamme ideoita, opimme toisiltamme ja kasvamme yhdessä. Samasta syystä olen mukana CXPA ammattilaisyhteisössä. Suosittelen!

Tutustu Juhanaan >

Heli Vainio
Kaupallinen konsultti
Nortecon


Markkinoinnissa käytetään edelleen paljon aikaa ja rahaa kampanjointiin vaikka oikeampi osoite investoinneille olisi asiakaskokemus. On upea tilaisuus liittyä tällaiseen ammattilaisten tiimiin ja olla mukana innostamassa kaikkia muitakin asiakaskokemuksen kehittämisen tiellä. Samalla oppii kaikilta muiltakin.