Asiakaskeskeistä palvelukehitystä Isossa Pajassa

Ilta asiakaskeskeisen palvelukehityksen merkeissä toi salin täyteen asiakaskokemuksesta innostuneita kuulijoita VR:n isännöimässä CXPA Meetupissa. Puheenvuorot ja keskustelu pyörivät innovoinnin, palvelumuotoilun ja business designin ympärillä.

VR:n myynnin ja asiakaskokemuksen johtajan Salla Ketolan ja CXPA Finlandin toiminnanjohtajan ja Shiruten toimitusjohtajan, Sirte Pihlajan toivotettua kaikki tervetulleiksi Pihlaja kävi läpi CXPA Finlandin toimintakauden sisältöä ja tulevia tapahtumia. Toukokuun alussa järjestetään vuoden tärkein koulutustapahtuma, CX Masterclass, jonka vetäjänä on asiakaskokemuksen uranuurtaja Ian Golding. Samalla on mahdollista suorittaa myös kansainvälinen CCXP-sertifikaatti. Lisäksi tämän vuoden aikana järjestetään tuttuun tapaan myös kesäjuhlat ja CX Day. Asiakkuuskokemusten johtaminen Suomessa -selvitys tehdään tänä vuonna seitsemättä kertaa.

Asiakaslähtöisyys VR:n palvelukehityksen ytimessä

VR:n suunnittelujohtaja Juho Hannukainen valotti yleisölle, miten aikataulusuunnittelua tehdään asiakaslähtöisesti. Haasteena ovat asiakkailta tulevat miljoonat toiveet ja tarpeet, joihin pyritään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kompromissit ovat välttämättömiä. Tavallisilta junamatkustajilta puuttuu usein tieto siitä, ettei VR voi vaikuttaa liikenteen järjestelyissä kaikkeen. Esim. Väylävirasto vastaa raiteiden käytöstä ja Suomessa raideverkosto on 90-prosenttisesti yksiraiteista. Aikatauluissa on otettava huomioon myös tavaraliikenteen kulku, ruuhka-ajat ja mahdollisimman vaivattomat yhteydet varsinkin vilkkaimmilla reiteillä. Koska eri lähtö- ja pääteasemakombinaatioita on peräti 19 000, ei jokaista toivetta voida täyttää.

Digitaaliseen palvelusuunnitteluun – ja sen sudenkuoppiin – pääsimme kurkistamaan VR:n UX Lead Panu Korhosen johdolla. Vuosien varrella digitaalisuus on paisunut. Korhonen esitteli esimerkkinä itse tekemänsä ensimmäisen digitaalisen käyttöliittymän vuodelta 1986. Nykyään vastaavaan toteutukseen tarvitaan bussilastillinen monenlaisia osaajia.

VR työstää parhaillaan uusia käyttöliittymiä mm. asiakkaiden lippujen ostoon. Tavoitteena on vain yksi mobiili- ja web-versio, jotta asiakkaalle saadaan ketterämpi digitaalinen polku palveluihin.

Korhonen totesi ”designin olevan agileen kantapää”. Eri tiimit työskentelevät usein omissa leireissään. Yhteinen asioiden konkretisointi ja visualisointi on kuitenkin oleellista tehokkaassa tuotesuunnitteluprosessissa. Korhonen kyseenalaisti yleisesti tunnetun Design Thinking -prosessin käytön palvelumuotoilussa, koska se tuo tekemiseen kankeutta ja hitautta. Kuulimme myös, että palvelun suunnittelu tukee tuotteen suunnittelua ja jos tuote on monimutkainen, sen digitalisointi on vaikeaa. Tuotosten testaamisen loppukäyttäjillä tulee olla jatkuvaa.

Ryhmäkeskustelua fasilitoidusti ja vapaamuotoisesti

Fasilitoidut ryhmäkeskustelut tarjosivat oivan mahdollisuuden verkostoitumiseen ja asiakkuuden pohdintaan oman mielenkiinnon mukaan. Service Design vs. Business Design-ryhmä mietti näiden kahden eroja ja yhtäläisyyksiä Panu Korhosen vetämänä. Service Design keskittyy palvelun toimivuuteen käyttäjälle, kun taas Business Design miettii enemmän tuottonäkökulmaa. Oikeat ratkaisut löytyisivät parhaiten yhteistyössä näiden design-tiimien kesken.

Brändi, vastuullisuus ja asiakkuuskokemus-ryhmän keskusteluissa nousi esiin brändin merkitys Vanessa Lehtisen (Head of Digital Services and Marketing, VR Group) ohjatessa keskustelua. Brändi on asiakkaan mielikuva yrityksen tuottamasta arvosta, joka yrityksen on lunastettava. Vastuullisuus on niitä tekoja, joilla yritys toimii ja joilla huomioidaan vastuullisuuden jatkuvasti kasvavat vaatimukset. Yhteiskunnalle tuotetaan jotain suurempaa ja merkityksellisempää edistäen parempaa tulevaisuutta. Asiakaskokemuksen todettiin olevan niitä tuloksia, joilla mitataan brändiä ja vastuullisuutta. Oleellista on myös huomioida, miten luodaan vastuullisuutta yrityksen työntekijöille.

Juho Hannukainen ja Salla Ketola vetivät ryhmäkeskustelua ‘Miten asiakaskeskeinen ajattelu tukee innovaatioprosesseja ja luo kasvua’. Keskusteluissa pohdittiin, miten dialogi asiakkaan kanssa palvelee yrityksen tekemisiä ja miten se voisi ehkä toimia eri tavalla. Asiakkaan kuunteleminen on merkityksellistä. Asiakastilanteissa voidaan tehdä myös tärkeitä mikroinnovaatioita. Asiakkailta saatavaa tietoa pitäisi arvostaa selkeästi enemmän, koska se tukee niin innovaatiota kuin kasvuakin.

Neljäs ryhmä pohti Katja Bäckströmin (Business Lead, Service Design, Elisa) johdolla, Miten pidetään asiakas suunnittelun keskiössä strategiasta tuote- ja palvelukehitykseen. Asiakastyytyväisyys jää helposti piiloon. Sen aitoon näkyväksi tekemiseen tulisi kehittää uusia elementtejä. Esimerkiksi Exceleissä on kerättynä paljon tietoa, mutta onko asiakastyytyväisyys myös mukana? Ryhmä keskusteli myös mm. asiakastyytyväisyyden huomioinnista henkilöstön bonuksissa sekä yhtenäisen asiakaskokemuksen syntymisen tärkeydestä.

Ilta jatkui iloisen verkostoitumisen merkeissä. Kaikille suuri kiitos hyvistä keskusteluista – jatketaan niitä Facebook-sivuillamme ja toukokuussa CX Masterclassissa! Varmista samalla, että olet käynyt jo tykkäämässä FB sivujamme, sillä kerromme sosiaalisen median kanavissamme uusimmat uutiset seuraajillemme aina ensimmäisenä.

 

 

Kirjoittaja toimii CXPA Finland tiimissä vapaaehtoisena. Pitkän linjan koulutusosaaminen, hiljattain pelillistämisen saloihin tutustuminen ja kiinnostus uuden oppimiseen – ihmiset huomioiden – johdatti asiakaskokemuksen mielenkiintoiseen maailmaan.

 

Haluatko kuulla lisää?

Käy tapahtumasivuillamme tutustumassa CXPA Finlandin VR Meetup -tapahtuman tunnelmiin (tulossa).

 

CXPA Finland- ja CX-tapahtumia 2019


13.-14.3.2019 
CXPA European Insight Exchange, Dublin, Irlanti

7.-8.5.2019 CX Masterclass, Helsinki

4.6.2019 CXPA Finland Hack, Elisa, Helsinki (huom – uusi tapahtuma!)

22.8.2019 CXPA Finland Kesäjuhlat, LähiTapiola, Espoo

3.10.2019 CX Day, Kesko, Helsinki (huom – päivämäärä muuttunut!)

21.11.2019 International Customer Experience Awards, Amsterdam, Hollanti