Hyvinvoivat työntekijät tarjoavat parempia asiakaskokemuksia

Kansainvälinen sertifikaatti asiakkuuskokemusten johtamisen ammattilaisille

CXPA:n kautta voi nyt hankkia asiakaskokemuksen osaamiselleen Certified Customer Experience Professional –sertifikaatin (CCXP). Kansainvälisen sertifikaatin sisällöstä ja kelpoisuusehdoista kertoi CXPA Finlandin toimintaa johtava Sirte Pihlaja, CEO, Customer Experience Optimiser, Shirutesta. Shirute tulee syksyn aikana käynnistämään sertifiointiin johtavan koulutuksen. Tieto uudesta sertifiointijärjestelmästä julkistettiin CXPA Finlandin kevättapaamisessa, joka järjestettiin Microsoftilla.

Sirte Pihlaja kertoi myös CXPA:n toiminnan nopeasta kasvusta: järjestössä on jo 2 700 jäsentä 68 eri maasta. Jäseneksi pääsevät kaikki halukkaat asiakkuuskokemusten johtamisen ammattilaiset. Lisätietoja CCXP:stä ja jäseneksi rekisteröityminen osoitteessa: www.ccxp.org.

Kansainvälistä Customer Experience -päivää juhlitaan taas 7.10.2014 ja silloin viimeistään on seuraava tapahtuma, joten päivämäärä on hyvä merkitä kalenteriin jo nyt. Juhlatilaisuuteen lähetetään erikseen kutsu kaikille CXPA Finlandin uutiskirjeen tilaajille. Uutiskirjeen voi tilata osoitteesta: www.cxpa.fi.

Asiakaspalvelun ytimessä tarvitaan innostunutta henkilöstöä

CXPA:n kevättapaamista isännöinyt Microsoft sijoittui ensimmäiseksi viime vuonna toteutetussa asiakkuuskokemuksen johtamisen tutkimuksessa. Microsoft kertoi nyt, kuinka sen menestyksellinen asiakkuuskokemuksen johtamisen konsepti on suunniteltu ja miten se toimii.

New way of work – Microsoftin matka –teemalla aiheeseen johdatti Microsoftin toimitusjohtaja Ari Rahkonen. Hänen mukaansa asiakaspalvelun ytimessä on innostunut henkilöstö. Yrityksen tavoitteena on saada asiakkaat kertomaan brändistä eteenpäin omille ystävilleen. Taustana tähän Rahkonen kertoi, että 89% asiakkaista ei usko brändin itsensä kertomaa sanomaa, mutta 79% uskoo yrityksen asiakasta tai ystävää, joka suosittelee brändiä.

Tietointensiivistä työtä tekee nyt 61% suomalaisista älypuhelimellaan tai tietokoneellaan ja työ tapahtuu siellä, missä on pääsy verkkoon; on vapauduttu tehdasajan rakennuksiin sidotusta työnteosta.

Jotta saavutetaan tuo innostunut henkilöstö on kysyttävä: Mikä työntekoon motivoi? Vastaus tähän on hyvä henki ja viihtyisyys, innostava ja reilu esimies. Microsoftilla tämän mahdollistaa läsnätyö, jossa lähtökohtana on luottamus. Läsnätyö mahdollistaa työhön keskittymisen, sillä tietotyön ongelmana ovat keskeytykset, joita tutkimuksen mukaan on keskimäärin kerran minuutissa. Keskeytyvä työ aiheuttaa myös stressiä tekemättömistä töistä.
Läsnätyössä tärkeää on tavoitteiden asetanta sekä
sovitut palautekeskustelut ja tilannetarkistukset.

Asiakastyytyväisyys korreloi yrityksen elinikään

Belinda Gerdtin, Business Group Lead, Business Solutions, aiheena oli Hyvän asiakaskokemuksen rakentaminen verkossa. Hän kertoi, että asiakas on siirtynyt verkkoon. Toiminta on nykyään läpinäkyvää, ja asiakas voi vaikuttaa toimintaan enemmän kuin ennen.

On siirrytty tuotantotaloudesta asiakastalouteen. Gerdt myös mainitsi tutkimuksesta, jonka mukaan asiakastyytyväisyys korreloi yrityksen elinikään. Tutkimuksessa oli ennustettu, että 75% tämän päivän yrityksistä kuolee vuoteen 2020 mennessä – aikamoinen kannustin vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen!

Verkkovaikuttaminen voidaan jakaa osa-alueisiin:  data, analytiikka, emootio ja automaatio. On huomioitava markkinoinnin ja asiakaspalvelun integraatio, sillä 65% keskusteluista asiakaspalvelun kanssa digitalisoituu vuonna 2015.

Suomalaisyritykset käyttävät tällä hetkellä kommunikointiin asiakkaidensa kanssa eniten puhelinta, verkkosivuja ja sähköpostia. Erinomaisia mahdollisuuksia tarjoaa esim. chat, jonka käytön lisäämisen on todettu myös suoraan lisäävän liikevaihtoa. Ilahduttava tieto oli, että 56% on ostanut 30% kalliimman tuotteen paremman ostokokemuksen saadakseen.

Microsoft tuottaa lisäarvoa asiakkailleen inspiroivissa työtiloissa verkostoitumalla

Asiakas- ja kumppanityytyväisyydestä vastaava johtaja Jari Aromäki johdatteli kuulijat asiakaskokemuksen johtamisen käytäntöihin Microsoft Oy:ssä. Hänen mukaansa parhaat tulokset saavutetaan keskittymällä niihin tekijöihin, jotka tuovat eniten lisäarvoa asiakkaalle.

Tavoitteet on konkretisoitava ja niiden toteutumista on seurattava. Palkitsemisjärjestelmä tulee luoda tulosten pohjalta.  Johtamisessa tärkeää on valmennus, prosessi, parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen, läsnäolo ja proaktiivisuus. Myös tarinat, joilla asiaa saada vietyä eteenpäin ovat tärkeitä. On siirrytty tulosten seurannasta tekemisen seurantaan, ”Excellence in execution”.

Puheenvuorojen jälkeen oli aika tutustua Microsoftin tiloihin, jotka ovat inspiroivia ja mahdollistavat sekä työhön keskittymisen että verkostoitumisen tarpeen mukaan.

Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille tilaisuuden järjestämisestä: MicrosoftEtumaQuestbackShirute.

Tämä blogiartikkeli on julkaistu alunperin osoitteessa: http://www.shirute.com/blogit/hyvinvoivat-tyontekijat-tarjoavat-parempia-asiakaskokemuksia/.

 

Haluatko kuulla lisää?

Käy tapahtumasivuillamme tutustumassa CXPA Finland Kevättapaamisen tunnelmiin.