Mobile First - miten ajattelutapa on omaksuttu yrityksissä?

Kaikki ovat nykyään mobiilissa – ei ole muita vaihtoehtoja kuin huomioida se. 

Jo yli puolet kaikkien sivustojen selailusta tehdään mobiilisti. Mediaa tarkastellaan nykyään pääosin mobiililaitteilla. Mobiili on suunta, johon maailma on menossa. Mobiili on aina läsnä, aina mulla tässä. Puhelimen koetaan olevan jopa osa henkilön identiteettiä. Osataanko tämä huomioida yrityksissä?

Tiedustelimme tätä osallistujilta CXPA Finlandin ja MobileMondayn yhteistapahtumassa Sanomatalolla 9.3. Osallistujajoukossa oli sekä median, vähittäiskaupan, IT-alan että teollisuuden edustajia.

Kun Mobile First otetaan huomioon heti alussa, tehdään kehitystä kustannustehokkaammin.”

Mobile First yhdistetään vahvasti digitalisoitumiseen. Käsite on tuttu monenlaisille toimijoille, mutta ajattelun hyödyntäminen palveluiden kehitystyössä on vielä alkutekijöissään. Sivustoista on opittu tekemään responsiivisia, mutta ensisijaista mobiilikäyttöä ei huomioida sen laajemmin. Vastaajien mukaan mobiilius on huomioitava heti kehitystyön alussa – ei vasta toteutuksen yhteydessä.

71 %vastaajista suosittelisi lämpimästi Mobile First -ajattelua kollegoilleen.

Aivan viime aikoina suuri massa eli peruskuluttajat ovat siirtyneet mobiilimaailmaan. Älypuhelimia ostetaan kaikenikäisille kuluttajille. Kuluttajien koetaan odottavan erityisen ensiluokkaista asiakaskokemusta mobiilissa. Tärkein tieto tulee olla saatavilla yksinkertaisesti ja nopeasti. Mobiilin koetaan soveltuvan vielä paremmin tiedon hankintaan kuin esimerkiksi ostosten tekemiseen, mutta myös prosessit siirtyvät vähitellen pienempään ruutuun.

Vaikka mobiiliympäristön huomioiminen on tärkeää, vastaajat halusivat korostaa myös koko kokemuksen huomioimista. Kokemus ei muodostu ainoastaan yhden kanavan kautta vaan kaikkien kanavien tulee toimia saumattomasti yhdessä. Vastaajat toivoivat tulevaisuudelta ratkaisuja, joissa yhtä asiointiprosessia voisi jatkaa helposti eri laitteella.

46 %vastaajista kokee, että mobiilipuolella on vielä paljon kehitettävää heidän organisaatiossaan.

Vastaajat pitivät Mobile First -ajattelusta erityisesti siksi, että se haastaa perinteisiä toimintamalleja organisaatioissa ja tuo uusia mahdollisuuksia. Mobiilin kautta kohderyhmät ovat paremmin löydettävissä ja tavoitettavissa. Valitettavasti esimerkiksi vähittäiskaupan puolella on hyödynnetty vasta vähän kohdennettuja tarjouksia asiakkaille, jotka liikkuvat liikkeessä puhelin taskussaan.

 Ei tää sovi B2B-puolelle.”

Yllättävänä löydöksenä eri toimijoiden haastatteluissa kävi ilmi, että vastaajat eivät kokeneet mobiiliuden liittyvän ensisijaisesti yritysten kesken tapahtuvaan liiketoimintaan. Puhelinta käytetään paljon työpäivän aikana, mutta se tarjoaa ennemmin tauon työnteosta kuin tehostaa sitä. Kun yritys tutustuu toiseen yritykseen, se tapahtuu perinteisesti kasvotusten tai puhelimitse. Digitaalisella näkyvyydellä ei koeta olevan niin suurta merkitystä. Mielestäni mobiilius tulee vaikuttamaan radikaalisti yritysten digitalisaatioon vielä tämän vuoden aikana. Työnteko muuttuu entistä liikkuvaisemmaksi ja vapaammaksi. Myös tärkeitä liiketoiminnallisia päätöksiä voidaan edistää parin napin painalluksella.

Kuten Qvikin Lari Tuominen tapahtumassa totesi, Mobile First liittyy ennemmin tapaan ajatella kuin laitteeseen. Se on kasvava media tehdä liiketoimintaa, joka ulottuu käyttäjän taskuun. Kaikkea sisältöä ei tarvitse tuottaa mobiiliksi, mutta ajattelun aito omaksuminen tarjoaa huomattavan kilpailuedun – myös B2B-puolella.

Anna vastaa käyttäjätutkimuksista ja suunnittelee kokonaisvaltaisia asiakaskokemuksia User Intelligencellä.

Haluatko kuulla lisää?

Käy tapahtumasivuillamme tutustumassa CXPA Finlandin ja MoMon ensitreffien tunnelmiin.