CXPA Finland Hack ehdotti ratkaisuja Aseman Lapset ry:n haasteisiin

Asiakkuuskokemuksen ammattilaisverkosto CXPA Finland (Customer Experience Professional Association) tarjoili Aseman Lapset ry:lle mielenkiintoisen kattauksen ratkaisuehdotuksia järjestön arjen haasteisiin yhteisön ensimmäisessä CXPA Finland Hackissa tiistaina. CXPA Finlandin toimintakauden teemana on vastuullisuus, ja siksi yhteisön ensimmäiseen Hackiin otettiin kohteeksi hyvää tekevä järjestö. Elisa halusi osallistua tähän isännöimällä Hackin pääkonttorissaan Pasilassa.

Aseman Lapset ry:n toiminta, henkilöstömäärä ja näiden mukanaan tuomat haasteet ovat kasvaneet lyhyessä ajassa. Otamme CXPA Finlandin ja Elisan tarjoaman mahdollisuuden oppia uusia käytänteitä ja saada apua arjen haasteisiin todella kiitollisena vastaan”, iloitsee toiminnanjohtaja Christian Wentzel.

Tapahtumassa ratkottiin järjestön asiakas- ja työntekijäkokemukseen liittyviä haasteita CXPA Finlandin ja Elisan vapaaehtoisten fasilitaattorien johdolla. Pienryhmiä vetivät eri yrityksistä mukaan kutsutut alan ammattilaiset: mukana fasilitoimassa keskusteluja olivat mm. Elisa, OP, Shirute, Visma ja Kuudes. Paikalla oli lisäksi useita Aseman Lapset ry:n työntekijöitä tukemassa pienryhmätyöskentelyä.

“Järjestömme toiminnassa kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Toiminta keskittyy niihin, jotka tarvitsevat hieman enemmän ohjausta ja tukea nuoruudesta selviytymiseen. Viestinnällisinä kohderyhminä halutaan tietysti myös vaikuttaa päätöksentekijöihin, rahoittajiin ja muihin sidosryhmiin – yhteiskunnallinen vastuullisuus lähtee meistä kaikista aikuisista”, järjestösihteeri Hannamari Marttio muistuttaa.

Yhteistyössä on voima

Laajasti eri toimialoja ja suomalaisyrityksiä edustaneet vieraat pääsivät pohtimaan ja luomaan asiakaslähtöisesti konkreettisia ratkaisuehdotuksia Aseman Lapset ry:n arjen haasteisiin omista, hyvin erilaisista näkökulmistaan ja lähtökohdistaan. Työstettävinä teemoina olivat resurssien kasvattaminen, työntekijä- ja perehdytyskokemuksen parantaminen sekä asiakaspolun kehittäminen.

“Asiakaskeskeisyys puhuttaa tällä hetkellä laajalti. Haluamme kehittää kaikkien osaamista ja tarjota mahdollisuuksia uuden oppimiselle toisilta myös hieman perinteisestä poikkeavin keinoin. Vapaaehtoistoimintaan perustuvana verkostona tapahtumiimme osallistuminen on kaikille kiinnostuneille maksutonta, joten vieraat haluavat antaa myös takaisin muille. Tänään siihen tarjoutui mahtava tilaisuus. Toimintakautemme teeman mukaisesti halusimme nyt tehdä hyvää yhdessä”, linjaa CXPA Finlandin toiminnanjohtaja ja Shiruten toimitusjohtaja Sirte Pihlaja.

“Aseman Lapset tekee tärkeää työtä lasten ja nuorten eteen ja asiakkuuskokemuksen ammattilaisten on ilo saada tukea heitä. Tulevaisuushan on nuorten hallussa, joten jos voimme jotenkin vain olla avuksi paremman tulevaisuuden rakentamisessa jokaiselle, täytyy siihen panostaa.”

Osaamistaan voi nyt todentaa myös kansainvälisellä tutkinnolla

Tapahtumassa julkistettiin mahdollisuus suorittaa kansainvälinen alan tutkinto vastedes myös Suomessa. Asiakkuuskokemusosaaminen on todennettavissa yli 80 maassa toimivan CXPA-järjestön CCXP-sertifikaatilla (Certified Customer Experience Professional).

“Maailmalla sertifikaatti on jo vähimmäisvaatimuksena asiakaskokemuksen johtotehtäviin hakiessa. Ei varmasti mene kauan, kun se vaaditaan Suomessakin. Eiköhän tämänkin päivän osallistujista moni tule sen jossain vaiheessa itselleen hankkimaan”, Pihlaja arvelee. Hän on itse suorittanut tutkinnon ensimmäisten joukossa ja ensimmäisenä eurooppalaisena muutamia vuosia sitten. Kansainvälisesti tutkinnon suorittaneita on nyt jo yli tuhat.

Asiakas- ja työntekijäkokemuksen ammattilaiset kokoontuivat Hackiin paitsi auttamaan Aseman Lapset ry:tä, myös oppimaan toisiltaan uusia tapoja parantaa asiakaspalvelun laatua ja asiakaskokemaa. CXPA Finlandin tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa Hack-tapahtumakonseptilla. Ajatuksena on Hackathon-tyyppisesti pureutua jonkin organisaation esittämiin haasteisiin lyhyessä ajassa ja laatia ratkaisuehdotuksia paineen alla, erittäin lyhyessä ajassa.

Aseman Lapset valitsi voittajaksi kaikki seitsemän ryhmää

“Isoin voittaja tässä tapahtumassa oli Aseman Lapset”, totesi Christian Wentzel ensimmäiseksi, kun tuloksia julkistettiin. Pienryhmien ehdotusten pohjalta nousi esille muun muassa tarve saada lahjoittajille mahdollisuus kertoa, miksi he ovat valinneet tuettavaksi kohteekseen Aseman Lapset. Yksi ryhmä oli miettinyt, että nuorille täytyy antaa rooli toiminnassa houkuttelemalla heitä mukaan valmennustyöhön. Lego(R) Serious Play(R)-ryhmän työskentely ilahdutti Wentzeliä niin, että hän haluaa ottaa legot käyttöön myös työntekijöidensä kanssa.

“Erilaisten toimijoiden yhteensaattaminen ja lähettiläsidea ovat myös jatkossa huomioitavia seikkoja, monen muun esiin tulleen ehdotuksen ohessa”, Wentzel kertoi valintaraadin pohdinnoista.

Tilaisuuden henki oli innostunut ja rento. Vieraiden kommenteissa päällimmäiseksi nousi mahdollisuus saada tehdä jotain merkityksellistä.

Christian Wentzel koki Hack-tilaisuuden Aseman Lapsille hyödyllisenä ja antoisana. “Tapahtuma oli inspiroiva ja oli hienoa saada kommentteja muiden alojen edustajilta – se tuo raikkautta ja kaikki hienosäätövinkit ovat tärkeitä. Tämä oli freesi tapahtuma!”

 

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Sirte Pihlaja, CXPA Finland, puh. (050) 5700 190

 

CXPA Finland (CXPA.fi) on kansainvälisen, voittoa tavoittelemattoman Customer Experience Professionals Association -ammattilaisverkoston (CXPA.org) paikallisjärjestö Suomessa. Toimimme asiakkuuskokemusten johtamisen ammattilaisten yhteisönä. Tavoitteenamme on saada yritykset tarjoamaan yhä parempia asiakkuus­kokemuksia ja kasvattamaan menestystään. Järjestämme teemaan liittyen säännöllisesti mielenkiintoisia tapahtumia ja yritysyhteistyötä. Toimintamme perustuu vapaaehtoistyöhön ja yrityslahjoituksiin.

Aseman Lapset ry on vuonna 1990 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö. Yhdistyksen perustehtävänä on edistää lasten, nuorten, perheiden ja koko yhteiskunnan hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä. Aseman Lasten toimintamuotoja ovat muun muassa Walkers-toiminta, Friends-ohjelma, löytävä nuorisotyö, tyttötyö, katusovittelu ja kiusaamiseen puuttuminen. Järjestö tekee paljon jalkautuvaa työtä sekä yhteistyötä eri viranomaisten ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Nuoret ovat tulevaisuus – mutta nuoruus on nyt.

Haluatko kuulla lisää?

Käy tapahtumasivuillamme tutustumassa CXPA Finlandin Hack -tapahtuman tunnelmiin.