Onko asiakas hallitustyöskentelyn keskiössä?

Customer Advocates on Board -projekti selvittää:

CXPA Finland on yhteistyökumppanina projektissa, jonka tavoitteena on synnyttää asiakasajattelua edistävää keskustelua yrityksissä, yritysten hallituksissa ja julkisesti. Selvitys toteutetaan osana Customer Advocates on Board -projektia. CXPA järjestää hankkeen osana hallitustyöskentelyyn ja asiakasajatteluun liittyviä maksuttomia tapahtumia syksyllä.

Projektin idean takana on kaksi pitkän linjan asiakkuusosaamisen ammattilaista, Tarja Ilvonen ja Tuija Koskimäki, joilla on hyvin käytännönläheinen tavoite:

– Kutsumme maamme johtavia asiantuntijoita ja hallitusten jäseniä yhteiselle matkalle kuvaamaan tätä ilmiötä, jota nimitämme asiakasajatteluksi. Työn tuloksena lupaamme hallitusten jäsenille työkalupakin eli muutaman astinlaudan, joita käyttämällä he kykenevät rakentamaan tukipilarit omalle ja koko hallituksen yhteiselle asiakasajattelulle, Tarja Ilvonen kertoo.

Keskustelun lähtölaukauksena toimii elokuussa toteutettava, yritysten hallituksen jäsenille suunnattu nettikysely. Kartoituksessa selvitetään, miten vahvasti asiakasymmärrys on hallitustyöskentelyn keskiössä ja ohjaa hallitusten strategista päätöksentekoa.

Kyselyssä esiin nousevia teemoja syvennetään hallituksen jäsenten haastatteluilla ja menestyneistä yrityksistä kerätyillä käytännön esimerkeillä. Ensimmäiset tulokset julkaistaan syyskuussa projektin verkkosivuilla www.onboard.fi.

Joukkoistamalla (crowdsourcing) hankittu tieto työstetään myös kirjaksi. Tavoitteena on kuvata, mitä asiakasymmärrys on ja miten sen tulee ohjata hallitustyöskentelyä ja hallituksen strategista päätöksentekoa.

Asiakkaan puolestapuhujia yritysten hallitukseen

– Customer Advocates on Board -projektin tavoite on nimensä mukaisesti saada asiakkaan puolestapuhujia yritysten hallitukseen. Samalla testaamme uudenlaista työskentelytapaa, jonka olemme nimenneet Pop up -projektiksi. Sillä on selkeä alku ja loppu sekä tavoite saada aikaiseksi mahdollisimman paljon keskustelua tärkeästä ja ajankohtaisesta teemasta, linjaa Tuija Koskimäki.

– Viime kädessä tavoitteemme ei ole sen vähäisempi kuin saada Suomi nousuun entistä paremmalla asiakasymmärryksellä. Periaatteemme on, että projektin tuloksena syntyvä tieto on ilmaiseksi kaikkien käytettävissä. Luomme kansallisen navigaattorin, joka kirvoittaa uutta tuottavaa liiketoimintaa ja huomispäivän menestyksen reseptejä.

CXPA Finland on lähtenyt vahvasti mukaan edistämään selvitystä oman verkostonsa kautta. Asiakkuuskokemusten ammattilaisten oma järjestö on luonnollinen yhdysside asiakkaiden ja hallitusten paremman vuoropuhelun käynnistämiseen. Syksyllä CXPA tarjoaakin hallitustyöskentelyyn osallistuville kiinnostuneille kohdennettuja, maksuttomia tapahtumia asiakkuuskokemusten kehittämiseksi.

– Olemme mukana hankkeessa, koska koemme sen koskettavan tärkeäksi kokemiamme tavoitteita, joille CXPA:n toiminta perustuu. Päämääränämme on saada yritykset ja niiden työntekijät ymmärtämään asiakasajattelun merkitys. Selvityksen tulokset auttavat arvioimaan laajasti, miten valmiita eri organisaatiot ovat asiakkaan aikakauteen myös strategisessa päätöksenteossaan. Toisaalta koulutustilaisuuksiemme avulla pyrimme edistämään asiakasosaamisen kehittymistä myös hallitustasolla, CXPA Finlandin toiminnanjohtaja Sirte Pihlaja tiivistää yhteistyön tavoitteita.

 

CXPA Finland on selvityksessä mukana yhteistyökumppanina. Lisätietoja Customer Advocates on Board -projektin sivustolta.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Sirte Pihlaja, CXPA Finland, puh. (050) 5700 190

Customer Advocates on Board -työryhmän puolesta:

Project Owner Tarja Ilvonen, puh. (050) 569 1921
Project Owner Tuija Koskimäki, puh. (050) 540 7522

CXPA Finland on kansainvälisen Customer Experience Professionals Associationin (CXPA:n) paikallisjärjestö Suomessa. Toimimme asiakkuuskokemusten johtamisen ammattilaisten yhteisönä. Tavoitteenamme on saada yritykset tarjoamaan yhä parempia asiakkuuskokemuksia ja kasvattamaan menestystään. Järjestämme teemaan liittyen säännöllisesti mielenkiintoisia tapahtumia ja yritysyhteistyötä. Toimintamme perustuu vapaaehtoistyöhön ja yrityslahjoituksiin.

Customer Advocates on Board on Pop up-projekti,  jossa kartoitetaan yritysten hallitustyöskentelyä asiakasajattelun näkökulmasta. Haluamme käynnistää laaja-alaista asiakasajattelua edistävää keskustelua sekä yrityksissä, yritysten hallituksissa että julkisesti. Lopputuloksena kyselyiden ja haastattelujen tuloksista, niiden tulkinnoista ja mielenkiitoisista case-yrityksistä kirjoitetaan kirja. Tavoitteenamme on kehittää yritysten hallitustyöskentelyä ja sitä kautta myös suomalaista elinkeinoelämää.